Progressively up

14.01.2017
CSKA junior team

URL: http://www.cskabasket.com/photo/?id=15776&one=16&lang=en
Photos
Kyamran 	Mamedov
Dmitriy Khaldeyev
Yuriy Umrikhin
Nikita Soldatov
Aleksandr Yershov
Serafim Koroteyev
CSKA junior team
CSKA junior team
Yuriy Umrikhin
Aleksandr Khomenko
Dmitriy Khaldeyev
Aleksey Zhukov
Aleksandr Yershov
CSKA junior team
Aleksandr Yershov