JBL

Season 2010-11
Aleksey Zhukov - Head Coach
Aleksey Zhukov
Head Coach
Dmitriy Shatskov - Assistant Coach
Dmitriy Shatskov
Assistant Coach
Ivan Kucherov - Assistant Coach
Ivan Kucherov
Assistant Coach
Nikolay Shashkov - Doctor
Nikolay Shashkov
Doctor
Yuriy Lipskiy - Physiotherapist
Yuriy Lipskiy
Physiotherapist
Nikolay Romashkin - Team Manager
Nikolay Romashkin
Team Manager

Nikolay Shashkov

Nikolay Shashkov (photo: M. Serbin, cskabasket.com)

URL: http://www.cskabasket.com/photo/?id=17993&one=1&lang=en
Photos
Nikolay Shashkov (photo: M. Serbin, cskabasket.com)
Nikolay Shashkov (photo: M. Serbin, cskabasket.com)

Position: Doctor

Date of birth: Feb 21, 1975 (45)

Place of Birth: Grozny (Russia)

Nationality: Russia